doen wat werkt
  • Maarten Freriks
  • 04 Sep 2018

De gouden, groene en zwarte lijst voor coaching

Als coach wil je je kandidaten zo doeltreffend mogelijk vooruit helpen, met de vraag waarvoor ze bij je komen. Dat kan gaan over de loopbaan, persoonlijk functioneren, of problemen in de privé sfeer. Waarschijnlijk heb je je eigen repertoire opgebouwd aan technieken en instrumenten; om vertrouwen op te bouwen, je coachée tot inzicht te brengen of concrete oplossingen te bereiken. Wat de meest effectieve methode is, is eigenlijk niet te beoordelen uitsluitend op basis van je eigen ervaringen. Sinds het voltooien van je opleiding is er veel veranderd, ook in jouw vakgebied. Elke professional wil werken op basis van de best beschikbare kennis. Maar wat dat is, is niet eenvoudig te achterhalen. En op onderdelen spreken specialisten elkaar tegen.

Komend jaar ga ik me verdiepen in de beschikbare kennis op het gebied van coaching. Dat leidt tot een zich continu evoluerende gouden lijst met theorieën, instrumenten en methoden die het best onderbouwd zijn. Daarnaast is er een groene lijst, waarom instrumenten en theorieën staan die veelbelovend zijn, maar nog in onderzoek. Op de zwarte lijst staan onderwerpen die soms weliswaar populair zijn, maar in diverse onderzoeken niet effectief gebleken. In de kliko komen de methoden en instrumenten die na veelvuldig onderzoek niet effectief zijn gebleken.

Wetenschappelijke kennis is een belangrijke basis voor Evidence Based werken. Over misvattingen omtrent Evidence Based werken schreef ik eerder dit artikel. Hoe je bepaalt wat de best beschikbare methode is, is vrij complex, en het roept ook veel discussie op. Bij id Plein hanteren we de volgende piramide om zo zuiver mogelijk te beoordelen welke aanpak we het beste kunnen inzetten. Een methode die hoger in de piramide staat is te verkiezen boven een lager scorende oplossing.

Pyramide van betrouwbaarheid

Ga terug naar het overzicht