Yeliz

Mete


Toon alleen E-coaches

Yeliz Mete – Specialist Spoor 2 re-integratie

Wat kun je van mij verwachten?

In mijn werkwijze staat de mens centraal. Mijn doel is om mensen goed en voortvarend te begeleiden in hun loopbaan. Ongeacht je achtergrond of eventuele beperkingen. Iedereen heeft een schat aan talenten en competenties in zich, die ik graag samen met u wil ontdekken en helpen te ontplooien. Ik vind dat u niet alleen het recht hebt om deel te nemen aan het arbeidsleven, maar ook de plicht hebt om datgene te doen waar u het beste in bent. Om uw natuurlijke talenten verder te ontwikkelen en deze te gebruiken tijdens uw loopbaan. Waarom? Omdat je dan het beste tot recht komt. En dat is de sleutel tot geluk.

Specialisatie

Samen met alle netwerkpartners beschikken we over veel specialismen in Zwolle. We zetten onder andere de volgende diensten in: outplacement, re-integratie 2e en 3e spoor, re-integratie UWV, duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. 

Mijn specialisatie is dat al deze trajecten ook in het Turks begeleid kunnen worden.