doen wat werkt

Bert Mulder

Amsterdam

Wat kun je van mij verwachten?

Als je ontwikkeling stagneert, of als het niet (meer) lukt om je doelen te realiseren, kom ik in beeld. Samen brengen we je sterke kanten, competenties, en vaardigheden in kaart, zodat deze uitgebouwd en ingezet kunnen worden.

Ik ben betrokken, motiverend, relativerend en waar nodig confronterend voor mijn klanten. Centraal in mijn coaching staat het individu, dat zich wil ontwikkelen en doelen wil bereiken op verschillende terreinen. Zeker op het gebied van werk.

Specialisatie

Mijn specialisatie is: psychische- en (lichte) fysieke belemmeringen, lager opgeleiden, verslaving. Mijn netwerk heb ik opgebouwd bij de gemeentelijk overheid (Amsterdam) en binnen het onderwijs in Amsterdam (primair en voortgezet).

Samen met ander partners in Amsterdam beschikken we over nog meer specialismen. We zetten onder andere de volgende diensten in: outplacement, re-integratie 2e spoor, duurzame inzetbaarheid, en loopbaanontwikkeling.

Neem contact met mij op

Ga terug naar het overzicht