Zelfdeterminatie theorie

Om een zo hoog mogelijke motivatie te bereiken, dient voldaan te zijn aan de basisbehoeftes competentie, verbondenheid en autonomie. De determinatietheorie…