Zelfdeterminatie theorie

Om een zo hoog mogelijke motivatie te bereiken, dient voldaan te zijn aan de basisbehoeftes¬†competentie, verbondenheid en autonomie. De determinatietheorie…