PTSS en re-integratie

In de praktijk zien wij in re-integratietrajecten regelmatig cliënten met de diagnose PTSS. De verzekeringsarts heeft vastgesteld dat er benutbare mogelijkheden zijn en heeft belemmeringen in kaart gebracht, de arbeidsdeskundige heeft suggesties gedaan voor geschikte functies en de cliënt geeft vaak aan graag weer aan de slag te willen. Vervolgens wordt er een re-integratie traject gestart. Bij de intake brengen we o.a. in kaart welke kansen en mogelijkheden er zijn, welke wensen de cliënt zelf heeft en wat de beperkingen zijn. Een lastig punt blijkt dan vaak, dat er in de praktijk toch meer beren op de weg zijn dan de verzekeringsarts, de arbeidsdeskundige en de cliënt zelf hebben voorzien. Vaak heeft een cliënt nog last van herbelevingen en nachtmerries, raakt hij of zij op de meest onverwachte momenten getriggerd en blokkeert dan, raakt geagiteerd of wil zo snel mogelijk weg. In dat geval is de vlucht-vecht-bevries reflex geactiveerd.