3 kansen in de crisis: ondernemen in coronatijd

Succesvolle ondernemers zien onder alle omstandigheden kansen en weten die te verzilveren. Zelfs in crisistijd. Of corona jouw sector en bedrijf nu wel of niet hard raakt… denk in mogelijkheden. We zetten drie kansen op een rij…

6 misvattingen over Evidence Based werken

Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops over het belang van Evidence Based werken voor re-integratie, coaching en HR-professionals. Die workshops lokken vaak veel reacties uit. Bemoedigende maar ook boze reacties. Begrijpelijk als ik de methode waar je al jaren mee werkt en waar je klanten tevreden over zijn, afdoe als onzin. Dat doet pijn. In […]

Evidence Based HR: De Gouden standaard voor Effectief HR-beleid

Artikel geplaatst i n HR Rendement in april 2024

In een tijd waarin de rol van HR-professionals belangrijker is dan ooit, biedt evidence based HR een robuust fundament om effectief beleid te voeren binnen organisaties. Deze benadering, die uitgaat van het gebruik van de best beschikbare kennis en data om beslissingen te onderbouwen, staat centraal in het artikel uit HR Rendement. Het benadrukt de cruciale rol die HR-professionals spelen in het bevorderen van een optimale werkomgeving en het realiseren van organisatiedoelen door medewerkers maximaal te laten presteren.

Het concept van evidence based werken is niet nieuw, maar de toepassing ervan binnen het HR-veld is van onschatbare waarde. Het gaat hier niet om een trend, maar om een fundamentele verschuiving in hoe beslissingen worden genomen. Dit artikel onderstreept de noodzaak voor HR-professionals om zich te wapenen met de beste beschikbare kennis en deze kritisch toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Het betekent een verschuiving van intuïtie naar een meer analytische benadering, waarbij beslissingen worden gestaafd met concrete data en wetenschappelijk onderzoek.

De integratie van vier essentiële informatiebronnen: de kennis en ervaring van de HR-professional, de input van stakeholders, organisatorische data, en wetenschappelijke literatuur, vormt de kern van deze benadering. Dit artikel benadrukt hoe de combinatie van deze bronnen HR-professionals kan helpen om een meer gefundeerde en effectieve benadering van HR-beleid te ontwikkelen.

Tegelijkertijd wordt erkend dat de weg naar een volledig evidence based HR-beleid bezaaid is met uitdagingen. De beperkte blootstelling aan wetenschappelijke methoden en onderzoek binnen veel HR-opleidingen en de verleiding om te vertrouwen op populaire, maar ongefundeerde methoden, worden als significante obstakels benoemd. Het artikel biedt echter een leidraad om deze obstakels te overwinnen en moedigt HR-professionals aan om kritisch en methodisch te werk te gaan bij het evalueren van bestaande en nieuwe HR-praktijken.

Het bespreekt ook hoe evidence based HR niet alleen helpt om effectiever beleid te voeren, maar ook hoe het HR-professionals kan ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en het versterken van hun positie binnen de organisatie. Door wetenschappelijke inzichten en data te integreren in het HR-beleid, kunnen professionals bijdragen aan duurzame organisatieontwikkeling en een positieve impact hebben op het welzijn en de carrière van werknemers.

Dit artikel biedt een inspirerende kijk op de toekomst van HR en illustreert het belang van een evidence based benadering in een steeds complexer wordende werkomgeving. Het is een must-read voor iedere HR-professional die streeft naar excellentie in hun vakgebied en die een positieve verandering wil bewerkstelligen binnen hun organisatie.