Evidence based coaching – de gouden, groene en zwarte lijst van id Plein

Bij id Plein weten we dat een wetenschappelijke benadering het verschil kan maken in re-integratie, spoor 2, en andere coachingstrajecten. In dezeb logpost laten we zien hoe we dat doen, en welke rol de gouden, de groene en de zwarte lijst voor coaching hierin spelen. Door het toepassen van effectieve methoden hebben zowel werkzoekenden als opdrachtgevers de beste kans op een positief resultaat. En waarom zou je met minder genoegen nemen?

De kracht van wetenschappelijk onderbouwde methoden

Het fundament van evidence-based werken rust op drie pijlers: professionele expertise, de waarden en normen van de kandidaat en wetenschappelijke kennis. Denk niet aan vage theorieën of strakke protocollen. Als we kunnen kiezen uit verschillende methoden om ons doel te bereiken, dan kiezen we voor een praktische aanpak die getest en effectief is bevonden, zowel door de wetenschap als in de praktijk. Vergelijk het met het bouwen van een brug. Zou je liever een brug oversteken die gebouwd is volgens grondig geteste bouwtechnieken of een waarvan de constructie gebaseerd is op de intuïtie van de constructeur? Bij id Plein kiezen we overtuigd voor de veilige en betrouwbare brug. Daarom baseren we onze coaching waar mogelijk op methoden die objectief zijn getoetst en in de praktijk blijken te werken. 

De rol en beperkingen van professionele expertise

Professionele expertise is onmisbaar in coaching. Onze coaches zijn goed opgeleid, hebben meerdere jaren praktijkervaring en veel van hen zijn gecertificeerd bij Noloc of Nobco. Maar hoewel kennis, ervaring en intuïtie waardevolle componenten zijn, hebben ze hun beperkingen. Denk aan de befaamde ‘blinde vlekken’. Iedereen heeft ze, inclusief coaches. Onze hersenen zijn geneigd om bevestiging te zoeken voor wat we al denken te weten, een fenomeen dat bekend staat als ‘bevestigingsbias’. Professionele expertise wordt daardoor soms vertroebeld door vooroordelen en aannames. Wij dagen onze coaches daarom steeds uit hun aannames te toetsen aan objectieve kennis. En die kan de wetenschap ons bieden.

Cliëntvoorkeuren en -waarden: een essentieel stuk van de puzzel

Elke coachingsreis is uniek en elk individu heeft zijn eigen voorkeuren en waarden. De kunst van coaching is dan ook het kunnen afstemmen van de toegepaste methoden op de behoeften van de cliënt. Of we nu werken binnen het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, een spoor 2-traject, of een Werkfit-programma, bij id Plein houden we altijd rekening met de individuele behoeften en doelen van onze cliënten.

De gouden, groene en zwarte lijst voor coaching

Doorlopend verdiepen we ons in de beschikbare methoden op het gebied van coaching. Dat leidt tot een zich continu evoluerende gouden lijst met theorieën, instrumenten en methoden die het best onderbouwd zijn. Daarnaast is er een groene lijst, waarom instrumenten en theorieën staan die veelbelovend zijn, maar nog in onderzoek of waarvan je op basis van gezond verstand kunt stellen dat ze goed bruikbaar zijn. Op de zwarte lijst staan onderwerpen die soms weliswaar populair zijn, maar in diverse onderzoeken niet effectief gebleken. In de kliko tenslotte komen de methoden en instrumenten die na veelvuldig onderzoek niet effectief zijn gebleken.

Wetenschappelijke kennis is een belangrijke basis voor Evidence Based werken. Over misvattingen omtrent Evidence Based werken schreef ik eerder dit artikel. Hoe je bepaalt wat de best beschikbare methode is, is vrij complex, en het roept ook veel discussie op. Bij id Plein hanteren we de Piramide van Betrouwbaarheid om zo zuiver mogelijk te beoordelen welke aanpak we het beste kunnen inzetten. Een methode die hoger in de piramide staat is te verkiezen boven een lager scorende oplossing. Vaak doen we het binnen de re-integratie nog met methoden in het groene spectrum. De gouden tredes zijn uiteraard ideaal, maar onderzoek naar methodieken bij coaching en re-integratie is nog beperkt. Instrumenten en methoden, waarvan wetenschappelijk duidelijk is dat ze niet werken, laten we uiteraard links liggen. Logisch zou je zeggen, toch staan wij er keer op keer versteld van hoeveel populair de methoden van de zwarte lijst vaak nog zijn. Waarom coaches, coachees en opdrachtgevers toch voor deze methoden blijven kiezen, is een onderwerp voor een toekomstige blogpost.

Vond je dit interessant? Delen wordt zeer gewaardeerd :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…