Evidence based coachen brengt het vak naar een hoger plan

De directeur van id Plein, Maarten Freriks, schreef een artikel voor Loopbaanvisie met zijn opinie op het vak van de loopbaanprofessional.

Ons land telt duizenden loopbaancoaches, met even zovele visies op het vak. Maarten is van mening dat het coachingsvak op de schop genomen moet worden. In plaats van gebruik te maken van gevoel en intuïtie, is het van belang dat coaches zich baseren op wetenschappelijke kennis. Alleen dan kan het coachingsvak volwassen worden.

In een wereld waar de meeste loopbaancoaching nog steeds gebaseerd is op intuïtie, persoonlijke ervaringen en een veelheid aan onbewezen methoden, breekt Maarten Freriks een lans voor een meer wetenschappelijke benadering: evidence-based coachen. Dit artikel, gepubliceerd in LoopbaanVisie januari 2018, biedt een diepgaande blik op de noodzaak om het coachvak opnieuw te evalueren en te herstructureren met een sterke nadruk op feitelijke kennis en bewezen methodieken.

Freriks opent de discussie door de huidige staat van loopbaancoaching kritisch onder de loep te nemen, waarbij hij opmerkt dat de meeste opleidingen en praktijken weinig tot geen wetenschappelijke basis hebben. Hij illustreert hoe de overgrote meerderheid van coaches zich richt op methoden die meer ideologisch dan empirisch onderbouwd zijn, vaak voortkomend uit de overtuigingen van de opleiders zelf of uit verouderde psychologische theorieën.

Wat volgt is een pleidooi voor een paradigmaverschuiving naar evidence-based coachen, waarbij Freriks niet alleen de voordelen benadrukt van het werken op basis van de best beschikbare kennis, maar ook de methodologische structuur uiteenzet die nodig is om dit te bereiken. Hij bespreekt het belang van het integreren van wetenschappelijk onderzoek en praktijkexpertise en hoe dit kan leiden tot effectievere coachingstrajecten.

Interessant is ook de discussie over de ‘klik’ tussen coach en coachee. Terwijl traditionele wijsheid dit als cruciaal beschouwt, toont Freriks aan dat empirisch onderzoek suggereert dat overeenstemming over taken en doelen wellicht belangrijker is. Dit onderstreept het belang van een evidence-based benadering, die mythes kan ontmaskeren en de focus kan verschuiven naar wat daadwerkelijk werkt.

Het artikel bespreekt verder de uitdagingen bij het vinden van kritisch-reflectief denkende professionals binnen het coachvak en introduceert de opleiding Evidence Based Loopbaanprofessional als een stap in de richting van het verhogen van de professionaliteit in de sector.

Freriks’ oproep tot actie voor een meer wetenschappelijk onderbouwde benadering van loopbaancoaching is niet alleen een kritiek op de huidige praktijken, maar ook een gids voor toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied. Door te benadrukken dat coaching niet alleen gebaseerd moet zijn op goede bedoelingen en intuïtie, maar ook op solide, bewezen methoden, zet dit artikel aan tot een noodzakelijke dialoog over hoe het coachvak zich kan en moet ontwikkelen om werkelijk effectief te zijn in het ondersteunen van individuen in hun loopbaanontwikkeling.

Benieuwd naar de opinie van Maarten? Lees het volledige artikel “Evidence based coachen brengt vak naar hoger plan” van Maarten in Loopbaanvisie hier:

Vond je dit interessant? Delen wordt zeer gewaardeerd :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

id Plein - Blog autisme

Duidelijkheid bij autisme: Een noodzaak!

Duidelijkheid is een cruciaal aspect in het leven van mensen met autisme. Autisme spectrum stoornis (ASS) gaat vaak gepaard met uitdagingen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verwerking van informatie. In deze blog

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…