Paul

Gommans


Toon alleen E-coaches

Paul Gommans – Specialist re-integratie UWV (modulair, Werkfit maken en Naar Werk)

Wat kun je van mij verwachten?

Kandidaten zeggen over mijn manier van coachen: ongemerkt sturend, richtinggevend, je verhaal echt kwijt kunnen, compassie, vertrouwen gevend, eigen verantwoordelijkheid, netwerker. 

Ik heb mijzelf als loopbaancoach gespecialiseerd in bijzondere loopbaansituaties, organisatie & managementsituaties, van zowel medewerkers op alle niveaus als van ondernemers en zelfstandige professionals, om die tot een goede oplossing te brengen.  Door mijn manier van coachen verkrijg je zelfinzicht, zelfvertrouwen en bewustwording van je manier van communiceren. Je komt in beweging en je vindt meer aansluiting met je omgeving. Je vermogen en plezier om te netwerken neemt dan ook toe! Je bent onafhankelijker, bewuster van je relaties & omgeving, duidelijker in je eigen boodschap en onderhandelingsvaardiger. Dit alles leidt natuurlijk tot een passende baan, je start je eigen onderneming en/of je functioneert effectiever.  Mijn coachingsstijl typeert zich door de volgende kenmerken: ontwikkelend, pragmatisch & duidelijke structuur aanbrengend, resultaatgericht en gericht op relaties & omgeving.

Specialisatie

Mijn specialisatie ligt in het werken met mensen die zich kunnen herkennen in een van de volgende kenmerken: talentvol, hoogopgeleid, exact, intelligent, hoogbegaafd, rationeel, dyslexie, hoog sensitief, hooggevoelig, beeld-denkend, ratio en gevoel sterk gescheiden, latent moedig, minder goed begrepen worden door de omgeving. 

Samen met alle re-integratiecoaches beschikken we over veel specialismen in Brabant. We zetten onder andere de volgende diensten in: outplacement, re-integratie spoor 2, re-integratie 3e spoor, re-integratie UWV (modulair, Werkfit maken en Naar Werk), jobcoaching, duurzame inzetbaarheid en loopbaancoaching en ontwikkeling.