Duurzame Inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en ambities van uw medewerkers te peilen. Ook biedt de Loopbaan APK aanbevelingen en reparatiepunten vóór er dingen mislopen. Loopbaanontwikkeling beperkt zich niet alleen tot scholing voor de eigen functie, maar is ook voorbereiden op de toekomst. De Loopbaan APK is een tool dat uw medewerker aanzet zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren, de ontwikkeling en de toekomst. Uw medewerkers leren ook soepel om te gaan met veranderingen in het bedrijf, persoonlijke ontwikkeling of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Hier doet u als werkgever uw voordeel mee.

 

“Gemotiveerde en betrokken medewerkers presteren bovengemiddeld en zijn van onschatbare waarde.” Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en hebt u vast eerder gelezen. Maar hoe wordt uw personeel gemotiveerd en betrokken? En hoe meet u dat?

Duurzame Inzetbaarheid – Loopbaan APK

Werkwijze

De coach gaat met uw medewerker het gesprek aan om duidelijkheid te creëren en dilemma’s boven tafel te krijgen:

 • wat houdt uw werknemer bezig in relatie tot het werk en
 • wat heeft hij of zij nodig om nu en in de toekomst gemotiveerd te blijven werken?

Op deze manier kunnen problemen en uitval in een vroeg stadium worden voorkomen.

 

Maatwerk

Elke medewerker is uniek en dat maakt ook elk traject uniek. Door onze kennis en brede  praktijkervaring weten we snel welke diensten tot het beste resultaat zullen leiden. Tot ons dienstenpakket behoren onder meer:

 • De loopbaanscan
 • De duurzame-inzetbaarheidscan
 • De werkwaardenscan
 • Job crafting en job carving

De persoonlijke aandacht voor uw medewerker geldt ook voor u. Wij maken heldere afspraken met u over bijvoorbeeld doorlooptijd, rapportagevorm, in te zetten testen, vervolgstappen en kosten.

Wat levert de Loopbaan APK​ de medewerker op?

 • Erkenning en waardering van zijn of haar bijdrage aan uw bedrijf;
 • inzicht in de eigen (loopbaan)ontwikkeling;
 • hulp bij het bespreken van mogelijke wensen en belemmeringen;
 • ondersteuning bij gesprekken met de leidinggevende;
 • regie over de eigen loopbaan en toekomst.

Wat levert de Loopbaan APK uw organisatie op?

 • Goed werkgeverschap concreet gemaakt;
 • het boeien en binden van uw medewerkers;
 • inzicht krijgen in (verborgen) talenten en ambities;
 • uw in-, door- en uitstroom helder in beeld gebracht;
 • betere flexibiliteit van uw personeelsbestand bij marktontwikkelingen in uw branche.

 

Kennismaking aanvragen

  pexels-photo-4098228

  Gerelateerde diensten

  Outplacement

  Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze intensieve, dynamische en innovatieve…

  Re-integratie 2e spoor

  Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

  Re-integratie 3e spoor

  Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

  Arbeidsdeskundig onderzoek

  Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

  WW - Casemanagement

  Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

  Loopbaancoaching

  Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…

  Direct kennismaken?

  Plan een kennismaking in

  Heb je meer informatie nodig?