Specialistische outplacement en 2e spoor re-integratie

id Plein heeft specialisten op het gebied van loopbaancoachingoutplacementre-integratie 2e spoorre-integratie 3e spoor, WW – casemanagement en Arbeidsdeskundig Onderzoeken. Onze coaches zorgen voor een effectieve aanpak waarbij zowel het belang van u als werkgever, als de optimale begeleiding van uw werknemer centraal staan.

Resultaten behalen

Uit grootschalig empirisch onderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor het behalen van het juiste resultaat van een traject is, dat coach en coachee overeenstemming bereiken over de taken en doelen. Een plan van aanpak opstellen voor het vinden van een nieuwe baan of voor het beter functioneren in het huidige werk, lukt het best wanneer de coach kan aansluiten op de specifieke situatie van de kandidaat: diens achtergrond, kwalificaties, ambities, beperkingen en emoties. Om een goede match te kunnen maken, hebben wij in elke regio loopbaanprofessionals met specialisaties op het gebied van:

  • dienstverlening: loopbaancoachingoutplacementre-integratie spoor 2 en spoor 3, jobcoaching.
  • belemmeringen die het werken moeilijk maken: zoals burn-out & stress, een chronisch ziekte – Long Covid – , psychische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel
  • netwerk: in een bepaalde regio, functie of branche.

Doen wat werkt = weten wat werkt!

We werken evidence based, oftewel op basis van de best beschikbare kennis, gecombineerd met de expertise van de loopbaanprofessional. Door ervaringsgericht leren, zoals netwerkgesprekken en werkstages, ontdekken kandidaten welke taken, functies of branches voor hen passend zijn. Onze loopbaanspecialisten beschikken over een groot netwerk om plaatsingskansen van werkzoekenden te bevorderen. Weer aan het werk, begeleiden zij de kandidaat om de nieuwe baan tot een succes te maken.

Wilt u meer weten over onze diensten? Of wilt u met een van onze adviseurs uw specifieke situatie en wensen bespreken? Bel ons op 085 – 0495165 of mail naar arbeidsmobiliteit@idplein.nl.

Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze intensieve, dynamische en innovatieve…

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…