Opleiding tot evidence based werkende re-integratiecoach

Een re-integratiecoach helpt werknemers om te re-integreren bij een nieuwe werkgever als dat niet lukt bij de huidige werkgever. Dit vereist gevorderde coachvaardigheden en kennis van de wet- en regelgeving. De combinatie blijkt zeldzaam te zijn, en daarom starten id Plein (re-integratiebureau sinds 2000) en Chivo (kennisinstituut voor Vitaliteit sinds 2004) samen de opleiding Re-integratiecoach.

De noodzaak

Er zijn talloze opleidingen op het gebied van re-integratie, maar vaak zijn ze breder van opzet en minder gericht op coaching. Die opleidingen leiden op tot verzuimspecialist, casemanager of deskundige in duurzame inzetbaarheid. Hierdoor is er relatief weinig aandacht voor het re-integratieproces zelf, waarbij een cliënt geholpen moet worden bij het vinden van een baan die ook echt bij hem of haar past. Dit is een specialisme op zich, zoals blijkt uit onze ervaring bij id Plein in de afgelopen 23 jaar. Vanwege het beperkte aantal specialisten hebben id Plein en Chivo een nieuwe opleiding tot re-integratiecoach ontwikkeld onder het label “idC Academie”. Beide partijen bundelen hun expertise om re-integratiecoaches op te leiden, waarbij ze de beste wetenschappelijke onderbouwing combineren met praktisch efficiënte best practices.

Basisstructuur

De opleiding Re-integratiecoach van de idC Academie bestaat uit drie modules, respectievelijk:

1. Veranderkunde

Wanneer een werknemer moet re-integreren, speelt verandering op verschillende domeinen een rol. De kandidaat verandert van baan, werkomgeving, maar vaak ook van ambitie, zelfbeeld, en perspectief. En daarvoor is inzicht en gedragsverandering nodig. En niets blijkt zo moeilijk voor mensen als het veranderen van gedrag. Chivo is gespecialiseerd in motivatie, energie en veerkracht – de drie pijlers die essentieel zijn voor verandering. Dit omvat niet alleen gespreksvoering, maar ook het helpen ontdekken van de ware aard van de cliënt, waar zijn of haar waarden liggen, wat de sterke eigenschappen zijn en hoe deze ingezet kunnen worden om betere keuzes te maken en door te zetten.

2. Re-integratiekunde

Het re-integratieveld kent specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot re-integratie, maar het vereist ook een specifieke interpretatie en vertaling naar de praktijk. Je hebt immers te maken met verschillende partijen, zoals een werkgever, het UWV, de cliënt en ook de opdrachtgever (bijvoorbeeld een re-integratiebureau). Het kennen van de regels, het balanceren van de belangen en vertalen naar de praktijk vraagt om de specifieke ervaring waarover id Plein beschikt.

3. Praktijkvoering

Na het succesvol afronden van de twee eerste modules, worden alle aspecten samengebracht in de behandeling van casuïstiek onder begeleiding van ervaren re-integratiecoaches. Deze coaches combineren daarbij best-evidence met best-practices. 

Elke module bestaat uit 5 contactdagen verspreid over 9 weken, waarin men de les dient voor te bereiden en opdrachten uit de les uit dient te werken. Ontheffingen van de module Veranderkunde is mogelijk als je een Chivo vitaliteitskundige bent en voor de module Re-integratiekunde als je al geruime tijd re-integratiecoach bent die werkzaam is voor id Plein. Voor deze groepen hebben we ook nog korting op de modules die ze wel dienen te volgen. De lessen kunnen grotendeels op afstand worden gevolgd via Zoom, maar bij voorkeur op locatie in Driebergen-Rijsenburg.

Betekenisvol werk

Het vak van re-integratiecoach is dynamisch vanwege de verschillende partijen waar je mee te maken hebt. Daarnaast is elke casus uniek. Het belangrijkste is dat je voldoende tijd hebt om samen met een werknemer of werkzoekende daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Hierdoor kun je mensen echt helpen bij het vinden van een nieuwe en verbeterde toekomst. Dit maakt het werk bevredigend en betekenisvol.

Ga voor meer informatie naar idC-Academie.nl