doen wat werkt

Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw werknemer is (voor langere tijd) arbeidsongeschikt. U wilt deze situatie correct afhandelen, maar weet niet goed waar u moet beginnen. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft u de juiste informatie om verdere acties op af te stemmen. 

Naast de inbreng van de bedrijfsarts worden ook de gesprekken die uw medewerker voert met onze arbeidsdeskundige gebruikt om te bepalen of hij of zij het werk weer kan hervatten. Wellicht kan uw medewerker wel weer werken, maar niet op de manier zoals hij of zij voorheen werkte. Samen met uw medewerker en de arbeidsdeskundige bekijkt u wat wel mogelijk is. Wellicht is er een kleine of grote aanpassing nodig die u kunt bieden. Wanneer er binnen uw organisatie geen passende oplossing is, gaan we op zoek naar passend werk buiten uw organisatie.
 

Wettelijk verplicht

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u (de werkgever) om een arbeidskundig onderzoek uit te laten voeren wanneer de situatie er om vraagt. Bij een WIA aanvraag controleert het UWV altijd of er een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd.

 

Loonsanctie UWV bij te laat inzetten arbeidsdeskundig onderzoek

In de laatste jaren kijkt het UWV steeds strenger naar de begeleiding van uw zieke werknemer. Het onderzoek maakt deel uit van deze controle. Voorkom loonsancties en neem tijdig actie!

 

id Plein

Niet alleen voor de gezondheid van uw werkgever, maar vooral ook voor u als werkgever is een arbeidsdeskundig onderzoek erg belangrijk. Voor de voortgang van de werkzaamheden, maar ook om loonsancties te voorkomen. Wij snappen het belang dat u heeft bij snelle en deskundige afhandeling van een arbeidsdeskundig onderzoek. Wij richten ons erop om:

  • binnen vijf werkdagen na uw aanvraag het onderzoek op uw locatie te hebben ingepland
  • binnen vijf werkdagen na de uitvoering van het onderzoek het conceptrapport klaar te hebben.
  • u een heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportage te bieden, met concrete en deskundige adviezen.

Daarnaast kunt u er op rekenen dat de rapportage natuurlijk UWV-proof is, zodat u in één keer klaar bent.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken. U kunt ons bereiken op 085 - 049 5165 of stuur een e-mail naar arbeidsmobiliteit@idplein.nl.

Neem contact met ons op

Ga terug naar het overzicht

Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze dynamische en innovatieve aanpak...

Lees meer

Outplacement à la carte

Om op individuele situaties en behoeften in te spelen, hebben wij 4 modules ontwikkeld: Bootcamp​  Na de intake...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Het doel van het 2e spoortraject is dat kandidaten een nieuwe, duurzaam passende baan vinden. Wij begrijpen dat het zonder...

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer nog...

Lees meer