Goed afscheid nemen van mijn medewerker. Kan dat?

Op een goede manier afscheid nemen is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer.

Bij individueel ontslag, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst of ontslagvergunning, coachen wij de werknemer vanuit een outplacementtraject. Met aandacht voor de bijkomende emoties, versterken wij de positie op de arbeidsmarkt en bemiddelen we naar ander werk.

Gaat het om meer werknemers, dan kunnen wij een inspiratiesessie aanbieden, waarbij uw werknemers groepsgewijs worden voorbereid op het komende ontslag. Vanuit een positieve mindset wordt gekeken naar welke kansen het ontslag biedt. Daarop volgend coachen wij uw werknemers naar ander werk. De begeleiding kan zowel individueel als (gedeeltelijk) groepsgewijs worden ingezet. Indien gewenst vanuit een intern opgezet mobiliteitsbureau.

Voor zieke werknemers is de wet-en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing.