Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn meerdere manieren waarop een arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Zo kan een
werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen en kan werkgever – in bepaalde gevallen – tot ontslag
overgaan. Maar beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst is ook
mogelijk. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt steeds populairder. Hoe komt dat? Wat
zijn de voordelen?

Voordelen vaststellingsovereenkomst
Als een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft hij geen recht op een WW-uitkering.
Als werknemer geen vervangende baan voor handen heeft, is zelf ontslag nemen daarom vaak geen
goede optie.
Voor een werkgever is het ontslag van een werknemer aanvragen bij het UWV of de kantonrechter
geen aantrekkelijke route. De uitslag van een ontslagprocedure is meestal niet te voorspellen en
ontslagprocedures kosten tijd en geld.
Het onderhandelen over een beëindigingsregeling tussen werkgever en werknemer over het vertrek
van werknemer is in veel gevallen de beste optie. Als de onderhandelingen tot resultaat leiden kan
de vertrekregeling vastgelegd worden in een overeenkomst die een ‘vaststellingsovereenkomst’
wordt genoemd. Indien de tekst van de vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld, kan werknemer
( in de meeste gevallen ) aanspraak maken op een ww-uitkering.

Wat kan opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst?
Uiteraard wordt in de vaststellingsovereenkomst de einddatum van de arbeidsovereenkomst
vastgesteld. Daarnaast kunnen zaken opgenomen worden als een ontslagvergoeding, vrijstelling van
werk, getuigschrift, inleveren bedrijfseigendommen, verval concurrentiebeding,
geheimhoudingsbeding, etc.

Outplacement en re-integratie
Omdat een werknemer via een vaststellingsovereenkomst uit dienst gaat, kan het nuttig zijn een
outplacementbudget of andere regeling van outplacement op te nemen in de overeenkomst. De
werknemer heeft dan meer kans om snel weer aan het werk te komen.
In het algemeen is het niet verstandig om bij ziekte een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.
Echter kan in sommige gevallen een beëindigingsregeling een goede optie zijn. Denk bijvoorbeeld
aan situaties waarbij de arbeidsongeschiktheid van werknemer veroorzaakt wordt door spanningen
met zijn werkgever of anderszins samenhangen met het werk ( zoals burnout ). De
vaststellingsovereenkomst kán dan een alternatief zijn voor re-integratie.

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie over de vaststellingsovereenkomst of rechtshulp? , kijk dan
eens op de websites van Ontslagspecialist.nl of Vaststellingsovereenkomst.org