Wat is Outplacement?

Outplacement is een term die in de loopbaanwereld gebruik wordt voor het begeleiden van een medewerker naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. Dit kan nodig zijn als een bedrijf moet inkrimpen, wanneer een medewerker niet meer op zijn plek zit of bij een onoplosbaar arbeidsconflict. De definitie die Werksite aanhoudt is de volgende:

“Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden”

Dit ‘begeleiden en adviseren’ wordt door een loopbaanorganisatie in de praktijk in een aantal fasen ingedeeld. Samen vormen die het Outplacementtraject. Tijdens deze fasen werk je intenstief samen met een ervaren loopbaancoach.