Wat is Re-integratie spoor 2?

Allereerst de term re-integratie spoor 2 zelf. Deze suggereert ook dat er re-integratie spoor 1 is. Dat klopt. Wanneer een medewerker, door bijvoorbeeld ziekte of een handicap, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor zijn of haar eigen werk, maar nog wel aangepast werk kan doen, wordt gekeken of er binnen de huidige organisatie passend werk te vinden is. Dit noemen we re-integratie 1e Spoor. De mogelijkheden binnen spoor 1 dienen de gehele 1e 2 ziektejaren te worden onderzocht. 

Wanneer er (nog) geen mogelijkheden zijn binnen spoor 1, moet er worden overgegaan op re-integratie spoor 2. Dit moet worden opgestart uiterlijk 6 weken nadat het 2e ziektejaar is ingegaan. Dit is een verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Spoor 2 kan alleen maar worden uitgesloten wanneer de garantie er is dat je binnen 3 maanden weer volledig hersteld gemeld bent. 

Bij een spoor 2 re-integratietraject moet je als medewerker op zoek naar passend werk bij een ander bedrijf of organisatie. Je werkgever zet op zo’n moment vaak een re-integratiebureau in. Die begeleiden de medewerker bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt en zo mogelijk, bij het vinden van een passende baan. Tegelijkertijd draagt het re-integratiebureau er aan bij dat het dossier voor de WIA aanvraag in orde is. Voor de werkgever betekent dit dat er een loonsanctie bij UWV wordt voorkomen en voor de werknemer betekent dit dat de WIA aanvraag in behandeling wordt genomen.

De elementen van een spoor 2 re-integratietraject

Ook een spoor 2 traject is maatwerk. Door de inzet van de juiste specialist en de relevante elementen, bouwen we het ideale traject op voor werkgever en werknemer. Die elementen zijn:

 • Een sterke focus op de mogelijkheden
  Bij id Plein denken wij in oplossingen. Gedurende het spoor 2 traject onderzoeken kandidaten in welke functie hun kennis, competenties en vaardigheden tot zijn recht komen. Hiervoor zetten wij o.a. loopbaantesten in.
 • Specialistische ondersteuning 
  Om kandidaten de beste begeleiding te bieden gedurende spoor 2 trajecten, voeren gespecialiseerde loopbaanprofessionals onze trajecten uit. Zij hebben kennis van wet- en regelgeving, de Wet Verbetering Poortwachter, omtrent spoor 2 en beschikken over een breed netwerk. Waar zinvol en mogelijk schakelen we specialisten in met specifieke kennis van de fysieke of psychische belemmering, of meerdere jaren ervaring in de branche.
 • Een pragmatische aanpak
  In de beginfase van het spoor 2 traject wordt veel aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden. Hierin werkt de kandidaat aan een juiste zoekrichting, een opvallend cv en LinkedIn-profiel en weet hij of zij diens persoonlijk toegevoegde waarde te verwerken in de sollicitatiebrieven. Door het inzetten van hun netwerk creëren onze loopbaancoaches directe ingangen bij werkgevers. Voor netwerkgesprekken, verkennende stages en vacatures. Zo bouwen we aan een goed doortimmerd dossier en begeleiden wij kandidaten succesvol naar duurzaam passend werk. 
 • Duurzaam passend werk
  Als de kandidaat een nieuwe werkplek vindt, blijft de loopbaanprofessional beschikbaar als sparringpartner. Zo ondersteunen we de kandidaat om van de functie een duurzaam succes te maken.
 • Transparantie voor werkgever en werknemer
  Als opdrachtgever behoudt u altijd de regie over het traject. U kunt inloggen in ons klantvolgsysteem, mijn id Plein. Dit op maat ontwikkelde systeem biedt u de kans het traject op elk gewenst moment van begin tot het eind te volgen. U heeft in één oogopslag overzicht van de re-integratie-inspanningen van uw medewerker. U ziet wanneer de afspraken hebben plaatsgevonden, welke notities onze loopbaancoach hierover maakt en u heeft een overzicht van alle rapportages.
 • Een sluitend dossier
  In het licht van de Wet Poortwachter is een sluitend dossier niet onbelangrijk. Als na 2 jaar ziekte de inspanningen niet voldoende beoordeeld worden door het UWV, kan de werkgever een loonsanctie krijgen. Door vroegtijdig te starten, en intensief op werk gericht te zijn, hebben we in 99% van onze trajecten een loonsanctie kunnen voorkomen.  
 • Procesondersteuning van een casemanager
 • Voor een optimaal resultaat biedt id Plein in al onze spoor 2 trajecten standaard de begeleiding aan van een casemanager als aanvulling op de taken van de loopbaancoach. De casemanager is vanaf de intakefase nauw bij het traject betrokken en heeft een signalerende, controlerende en adviserende rol. Deze aanvulling voorkomt stagnatie en leidt tot optimale effectiviteit van het spoor 2 traject.