Wat is Re-integratie 2e Spoor?

Allereerst de term Re-integratie 2e Spoor zelf. Deze suggereert ook dat er Re-integratie 1e Spoor is. Dat klopt. Wanneer een medewerker, door bijvoorbeeld ziekte of een handicap, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor zijn of haar eigen werk, maar nog wel aangepast werk kan doen, wordt gekeken of er binnen de huidige organisatie passend werk te vinden is. Dit noemen we Re-integratie 1e Spoor. Wanneer die mogelijkheid er niet is, moet er worden overgegaan op Re-integratie 2e Spoor.

Aan de slag bij een ander bedrijf

Je moet als medewerker dan op zoek naar passend werk bij een ander bedrijf of organisatie. Je werkgever zet op zo’n moment een re-integratiebureau in. Die begeleiden de medewerker bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt en zo mogelijk, bij het vinden van een passende baan. Tegelijkertijd draagt het re-integratiebureau er aan bij dat het dossier voor de werkgever op orde is, en een loonsanctie bij UWV wordt voorkomen.