Wat is Re-integratie 3e Spoor?

Onder werknemers die wegens ziekte of een ongeval hun oude functie niet meer kunnen uitoefenen, maken we onderscheid tussen verschillende groepen. Iemand kan zijn eigen werk weer oppakken, re-integreren in aangepast werk bij zijn of haar eigen werkgever (1e Spoor) of re-integreren in passend werk bij een andere werkgever (2e Spoor). Dan zijn er nog diegenen die vanuit een uitkering weer aan het werk willen. Dit laatste noemen we Re-integratie 3e Spoor. 

Hoe dat werkt

Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring door het UWV.  Indien de werknemer nog benutbare functionele mogelijkheden heeft, dan krijgt deze een WGA-uitkering (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid). Het 3e Spoor is er op gericht om alsnog passend werk voor de werknemer te realiseren.