Visie op re-integratie, outplacement en loopbaanontwikkeling

Mensen gedijen het best als ze in enige mate worden uitgedaagd, er een beroep gedaan wordt op hun specifieke kwaliteiten en ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren, aan werk, in de directe omgeving of de samenleving als geheel. Dat geldt ook wanneer iemand boventallig is of arbeidsongeschikt raakt, wanneer er sprake is van een lichamelijke of andersoortige beperking, of iemand om een andere reden op zoek moet naar een nieuwe baan. Hen begeleiden we naar passend en liefst duurzaam werk. Dit doen we al meer dan 20 jaar, waarbij het onze uitdaging is steeds te blijven zoeken naar de meest effectieve manier waarop we dat voor een individu kunnen realiseren.

Evidence based werken

Om te kunnen “Doen wat werkt” moeten we “Weten wat werkt”. Daarom volgen wij de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet, en passen we de meest recente kennis over de effectiviteit van methodieken toe in de uitvoering van onze diensten. Zo werken we continu aan verbetering van het resultaat voor onze klanten en opdrachtgevers.