Ervaring prikkelt nieuwsgierigheid

Coachen vanuit je specialisme en met een evidencebased aanpak. Conny van Leeuwen laat met een praktijkvoorbeeld zien hoe een positieve ervaring angst overwint.

Een medewerkster van een zorginstelling is vanwege medische klachten uitgevallen voor haar werk als administratief medewerker. Om haar passieve instelling te doorbreken, laat de werkgever haar re-integreren in huishoudelijk werk op de dagbesteding. De werkzaamheden zijn te zwaar en niet passend bij haar beperkingen, maar zij ontdekt dat ze de omgang met de bewoners heel leuk vindt. Leuker dan wat ze tot nu toe gedaan heeft.

Aanvankelijk durft ze niet te netwerken, maar we beginnen stapje voor stapje. Eerst met de buurvrouw koffie drinken, dan een moeder van school aanspreken en uiteindelijk zit ze met wildvreemden aan tafel. Haar nieuwsgierigheid wint, ze informeert overal welke werkzaamheden zij ondanks haar beperkingen wel kan doen. Haar zoektocht brengt haar bij diverse functies in de zorg en uiteindelijk terug bij haar werkgever: ze wordt aangenomen als creatief therapeut en gaat een opleiding volgen.