Heeft een traject naar werk nut?

Als adviseur personeelsmobiliteit heb ik veel presentaties gegeven aan outplacementkandidaten. Vaak stonden zij cynisch tegenover begeleiding naar werk. Ook bij kandidaten die, meestal verplicht, worden aangemeld voor een re-integratietraject, zijn de verwachtingen vaak laag gespannen. Terecht of onterecht? 

Ben je outplacementkandidaat en overweeg je of je het aanbod van je werkgever voor een outplacementtraject aanneemt? Ga je uit dienst met een transitievergoeding en twijfel je of je die inzet voor een traject naar werk of de verbouwing van je badkamer? Verplicht je uitkerende instantie of wet- en regelgeving je tot het volgen van een traject terwijl je twijfelt aan het nut ervan? Dan is het goed om te weten wat het effect van een traject voor jou zou kunnen zijn.

Effect op macroniveau

Prof. dr. J. (Jouke) van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse legt haarfijn uit waarom re-integratie nihil effect heeft op de arbeidsmarkt. Hij gebruikt hiervoor het Laddermodel, een vereenvoudigde weergave van de arbeidsmarkt: 

Als er 50 vacatures zijn en 100 werkzoekenden, dan vinden de beste 50 werkzoekenden een baan. Wat is dan de invloed van re-integratie?

  • Als de sollicitant op nummer 71 op de lijst van werkzoekenden dankzij zijn re-integratietraject opschuift naar plek nummer 47, dan vindt hij een baan. Geweldig, maar helaas voor de persoon op nummer 50, die schuift hierdoor door naar positie 51 en valt buiten de boot.
  • De werkzoekende op nummer 48 wordt gecoacht naar positie 36 en gaat aan de slag in een nieuwe baan. Die baan had hij zonder traject ook gevonden, want hij behoorde al tot de beste 50.
  • De re-integratiekandidaat op plaats 95 boekt grote vooruitgang, klimt op de lijst naar positie 64 en heeft dus nog steeds geen baan.

Toename banen creëren

Per saldo is het resultaat dus nihil, re-integratietrajecten dragen er niet toe bij dat meer werkzoekenden aan de slag gaan, daar lijkt geen speld tussen te krijgen. Of toch? Wat als er meer banen bij komen dan werkzoekenden? Je re-integratietraject kan zich bijvoorbeeld richten op jobcarving: oneigenlijke taken uit een functieprofiel halen om er een nieuwe functie van te maken. Of op het bedenken van een eigen werkaanbod voor werkgevers die nog geen vacature hebben, maar wel werk op de plank hebben liggen. 

Ik kan wel wat voorbeelden geven:

  • Een secretaresse biedt haar diensten aan aan een MKB-er wiens zaken zo goed gaan dat hij zo druk is met de dagelijkse orderportefeuille dat hij geen tijd heeft voor productontwikkeling, terwijl daar zijn kracht ligt. Door een functie te creëren voor de secretaresse, heeft de ondernemer zijn handen vrij voor zijn corebusiness.
  • Een webdesigner of marketeer benadert organisaties die veel te winnen hebben bij een betere profilering. De extra omzet financiert de vacature.
  • Specialisten in een ziekenhuis zijn veel tijd kwijt aan het ophalen van patiënten. Door een gastheer patiënten heen en weer te laten brengen, kunnen zij efficiënter werken. 

Als je start met een traject naar werk, is het een goede optie om te onderzoeken of je vanuit jouw expertise een persoonlijk baanaanbod kan ontwikkelen. 

Effect voor de individuele werkzoekende

Het echte verschil dat re-integratie kan maken is wat mij betreft wat het doet op microniveau, dus voor jou als werkzoekende. Ik zoom nog even in op de sollicitanten uit het voorbeeld:

  • De sollicitant voor wie het traject het verschil maakt en hierdoor wel een baan vindt, die is dolblij.
  • De werkzoekende die zonder traject ook wel een baan had gevonden, heeft dankzij het traject een functie gevonden die duurzaam passender is omdat hij zich nu bewust is van zijn competenties en valkuilen.
  • De kandidaat die binnen de trajectduur nog geen werk heeft gevonden, heeft de basis gelegd om zich verder te ontwikkelen. Hij vervolgt zijn netwerkgesprekken en stages en vindt een half jaar later alsnog een baan.
  • De uitkomst van een traject kan ook zijn dat er voor een kandidaat geen mogelijkheden meer zijn in regulier werk, hij dit accepteert en zijn resterende arbeidsmogelijkheden inzet door het doen van vrijwilligerswerk.

Het nut voor jou

Waar schat jij jezelf in op op de lijst van werkzoekenden? Behoor je tot de groep die zonder hulp een baan kan vinden of is dat voor jou niet zo vanzelfsprekend? Helpt coaching jou om een betere beroepskeuze te kunnen maken of om met meer zelfvertrouwen te solliciteren? Ben je uitgevallen vanwege medische klachten en hoop je met een re-integratietraject 2e spoor toch passend werk te vinden? Kun je met begeleiding een interessant aanbod ontwikkelen voor een werkgever om voor jou een positie te creëren? 

Ook al moet je het niet hebben van de effecten op macroniveau, een traject naar werk kan voor elke werkzoekende het verschil kan maken. Ben je op zoek naar werk? Bedenk dan wat een traject voor jou kan betekenen en werk er met je coach aan om je doel te bereiken. 


Links

https://www.joukevandijk.com/

https://www.divosa.nl/sites/default/files/bijeenkomst_bestanden/jouke_van_dijk_divosa_vjc_2015.pdf

Proclaimer

Kennis is steeds in ontwikkeling. Theorieën worden gevormd, onderzocht, bevestigd en soms weer verworpen. Instrumenten en methoden worden ontwikkeld en in de praktijk en wetenschappelijk getoetst. Methoden en instrumenten op basis van ondeugdelijke theorieën, horen sowieso niet thuis in de praktijk van een professional die evidence based wil werken. Via deze serie blogs vatten we samen welke kennis wij op dit moment beschikbaar hebben over de instrumenten waar we mee werken. Een overzicht van de resultaten van ons speurwerk vind je op de gouden, groene en zwarte lijst voor coaching. Maar ook wij maken fouten en missen soms nieuwe informatie. Klopt onze conclusie niet, of zien we bepaalde bronnen over het hoofd, dan horen we dat graag op blog@idplein.nl.

Vond je dit interessant? Delen wordt zeer gewaardeerd :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…