Impliciete theorie van intelligentie (growth/fixed mindset)

Wat stelt de impliciete theorie van intelligentie?

Carol Dweck erkent twee soorten mindsets: de op groei gerichte mindset (growth mindset) en de statische mindset (fixed mindset). De mindset geeft aan hoe iemand tegen uitdagingen aankijkt.

Hoe werkt de impliciete theorie van intelligentie?

Als eerst de growth mindset, personen met deze mindset handelen vanuit de overtuiging  dat intelligentie iets is dat verbeterd kan worden. Als iemand maar hard genoeg werkt, kan diegene leren om bepaalde handelingen goed te beheersen. Beschik je over een growth mindset, dan ga je  uitdagingen eerder aan en ga je zelf op zoek naar uitdagingen om jete verbeteren.

Hiertegenover staan de mensen met een fixed mindset, zij gaan zo min mogelijk uitdagingen aan en blijven taken uitvoeren waar ze als kind al goed in waren. Falen kan niet,  dat laat zien dat je minder intelligent bent. Zij geloven dat je intelligentie niet kunt verbeteren, je bent er als kind mee geboren en het is toen al bepaald waar je goed in bent. Als je ergens in faalt, laat dat zien dat je niet intelligent genoeg bent om die taak uit te voeren. Personen met een fixed mindset vermijden negatieve feedback en verbeteren hierdoor zelden hun minder sterke kanten.

Carol Dweck onderzocht de reacties van kinderen op een slecht cijfer. Kinderen met een growth mindset gaan bij een slecht cijfer de volgende keer meer leren. Daarentegen blijkt dat kinderen met een fixed mindset de volgende keer minder leren. Zij geloven dat het geen nut heeft om  meer te leren als je blijkbaar de capaciteiten niet hebt om het goed te doen. Kinderen met een fixed mindset leren niet van hun fouten, ze zijn voornamelijk bezig om hun eer te herstellen.

Consequentie voor loopbaancoaching

Voor een loopbaancoach is het belangrijk te onderkennen of een coachee een fixed of growth mindset heeft.  Iemand met een growth mindset vindt het vanzelfsprekend om aan zijn capaciteiten te werken, een belangrijke voorwaarde voor groei. Een loopbaancoach kan op verschillende manieren een fixed mindset begeleiden naar een growth mindset:

  • Oefening baart kunst. Leg uit dat vaardigheden verbeteren door ze te herhalen;
  • Focus niet op het IQ. Slimheid is niet bepalend voor succes, het is slechts een factor;
  • Benadruk wat goed ging in het proces, het eindresultaat is niet het enige dat telt;
  • Geef procesgerichte feedback zodat de coachee een nieuwe, kansrijkere aanpak kan ontwikkelen..
  • Faciliteer het denkproces, maar niet de uitkomst. Door een kant-en-klare oplossing aan te dragen, ontneem je de coachee uit eigen ervaring zijn capaciteiten te ontdekken;
  • Leer de coachee omgaan met tegenslagen. Als een taak faalt, ben je nog niet gefaald als mens.

Kritiek

Uit recent onderzoek van Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, en Macnamara (2018) blijkt dat er een significant maar weinig correlatie ligt tussen een growth mindset hebben en schoolresultaten. De theorie is niet, volgens vele mensen, revolutionair op het gebied van het verbeteren van resultaten door gedachtes te veranderen. Natuurlijk helpt het hebben van een growth mindset met het verbeteren van bepaalde resultaten, maar het is meer een duwtje in de goede richting dan een levensveranderende mindset.

Conclusie

De Impliciete theorie van intelligentie (growth/fixed mindset) staat op nummer vijf in de piramide van betrouwbaarheid. De theorie is vooral gebaseerd op gezond verstand, als men hard werkt voor iets komen er ook betere resultaten. Als iemand dus denkt dat door hard werken zijn intelligentie verbeterd, heeft dit meer kans van slagen dan als iemand helemaal geen moeite doet om zijn intelligentie te verbeteren. Een weinig revolutionaire theorie.

Auteur(s)

Dit blog is geschreven door Maarten Freriks, Leontine van Gelderen en Tobias Giger

Bronnen

Carol Dweck. (2017, 14 oktober). Geraadpleegd op 9 oktober 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck

Dweck, C., & Heckhausen, J. (1998). Motivation and Self-Regulation across the Life Span (Herz. ed.). Cambridge, Groot-Brittannie: Cambridge University Press.

Sisk, V., Burgoyne, A., Sun, J., Butler, J., & Macnamara, B. (2018, maart). To What Extent and Under Whick Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. Geraadpleegd op 8 oktober 2018, van https://www.researchgate.net/profile/Alex_Burgoyne/publication/323565554_To_What_Extent_and_Under_Which_Circumstances_Are_Growth_Mind-Sets_Important_to_Academic_Achievement_Two_Meta-Analyses/links/5aba6e33a6fdcc0e3d9fda4f/To-What-Extent-and-Under-Which-Circumstances-Are-Growth-Mind-Sets-Important-to-Academic-Achievement-Two-Meta-Analyses.pdf?origin=publication_detail

De Bruyckere, P. (2018, 10 maart). Double meta-analysis on Growth Mindset: how big are the effects really? Geraadpleegd op 27 november 2018, van https://theeconomyofmeaning.com/2018/03/10/double-meta-analysis-on-growth-mindset-how-big-are-really-the-effects/


Proclaimer

Kennis is steeds in ontwikkeling. Theorieën worden gevormd, onderzocht, bevestigd en soms weer verworpen. Instrumenten en methoden worden ontwikkeld en in de praktijk en wetenschappelijk getoetst. Methoden en instrumenten op basis van ondeugdelijke theorieën, horen sowieso niet thuis in de praktijk van een professional die evidence based wil werken. Via deze serie blogs vatten we samen welke kennis wij op dit moment beschikbaar hebben over de instrumenten waar we mee werken. Een overzicht van de resultaten van ons speurwerk vind je op de gouden, groene en zwarte lijst voor coaching.

Maar ook wij maken fouten en missen soms nieuwe informatie. Klopt onze conclusie niet, of zien we bepaalde bronnen over het hoofd, dan horen we dat graag op blog@idplein.nl.  

Vond je dit interessant? Deel het!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

blog id Plein - spoor 2 re-integratie, systemisch werken

De onzin van systemisch werken

Welkom, lieve lezers, in de wondere wereld van re-integratie, waarbij we vandaag een kritische blik werpen op het fenomeen van systemisch werken. Ja, je hoorde het goed – het magische systeemgedoe waarbij we allemaal onze

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…