Progressiegericht coachen

Wat is progressiegericht coachen?

Om voortgang te boeken als coachee moet er gekeken worden naar wat er nodig is om het gewenste doel te bereiken. In het boek van Coert Visser “progressiegericht coachen” gebeurt dat. In het boek, dat bestaat uit 460 pagina’s, formuleert Visser wat precies het doel is en bekijkt hij wat de beste manier is om het doel te bereiken. Hierbij gebruikt hij de adviezen, kennis en vaardigheden die er tot beschikking zijn van verschillende andere methodes die allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een progressiegerichte coach gaat ervan uit dat in elke situatie progressie geboekt kan worden en dat mensen harder werken voor wat ze belangrijk vinden en waar ze goed in zijn.

Hoe werkt progressiegericht coachen?

Uitgangspunt is dat de coachee werkt aan doelen die voor hem of haar belangrijk zijn. de coachee heeft dan meer motivatie en zal meer zijn/haar best doen om het doel te bereiken. Ook een groeimindset is heel belangrijk; de coachee acht zichzelf dan in staat om te groeien op cognitief gebied, en maakt daardoor sneller  progressieve stappen. Coert Visser heeft verschillende bewezen effectieve methodes samengevoegd tot een volledige methodiek De mix van individueel bewezen methodieken maakt een heel mooi boek.

Consequentie voor loopbaancoaching

Door progressiegericht te coachen werkt een coachee aan de gewenste stappen naar een doel toe. Door het samenvoegenvan verschillende methodes heeft Coert Visser een nieuwe werkwijze om te coachen uitgewerkt. De methodieken die aan progressiegericht coachen ten grondslag liggen, zijn elk pragmatisch inzetbaar in loopbaancoaching.

Kritiek

De methode van Coert Visser is nog vrij jong. In de methode wordt gewerkt met theorieën en modellen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wat nog zal moeten blijken, is of het combineren van deze elementen ook een effectieve coacingsaanpak oplevert. Dat methodes A, B en C individueel werken is nog geen garantie dat ze gecombineerd ook werken. Hier heeft Coert Visser ook weinig onderbouwing voor. Het aanhouden van een vaste werkwijze biedt weinig ruimte voor integratie van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Conclusie

De betrouwbaarheid van de methode is nog weinig onderzocht, de onderliggende methodes wel. We plaatsen de methode op nummer 5 van de piramide van betrouwbaarheid.


Auteur(s)

Dit blog is geschreven door Maarten Freriks, Leontine van Gelderen en Tobias Giger.

Bronnen

Visser, C. (2018b). Handboek Progressiegericht Coachen (Herz. ed.). Driebergen-Rijsenburg, Nederland: JustInTime Books.

Proclaimer

Kennis is steeds in ontwikkeling. Theorieën worden gevormd, onderzocht, bevestigd en soms weer verworpen. Instrumenten en methoden worden ontwikkeld en in de praktijk en wetenschappelijk getoetst. Methoden en instrumenten op basis van ondeugdelijke theorieën, horen sowieso niet thuis in de praktijk van een professional die evidence based wil werken. Via deze serie blogs vatten we samen welke kennis wij op dit moment beschikbaar hebben over de instrumenten waar we mee werken. Een overzicht van de resultaten van ons speurwerk vind je op de gouden, groene en zwarte lijst voor coaching.

Maar ook wij maken fouten en missen soms nieuwe informatie. Klopt onze conclusie niet, of zien we bepaalde bronnen over het hoofd, dan horen we dat graag op blog@idplein.nl.

Vond je dit interessant? Deel mag :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

blog id Plein - spoor 2 re-integratie, systemisch werken

De onzin van systemisch werken

Welkom, lieve lezers, in de wondere wereld van re-integratie, waarbij we vandaag een kritische blik werpen op het fenomeen van systemisch werken. Ja, je hoorde het goed – het magische systeemgedoe waarbij we allemaal onze

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…