Re-integreren vanuit de mogelijkheden

Coachen vanuit je specialisme en met een evidencebased aanpak. Shirley Zieren geeft een praktijkvoorbeeld van haar praktisch en toegankelijk arbeidsdeskundig re-integratieadvies.

Een werkneemster is jarenlang werkzaam als telefoniste in de gezondheidszorg als haar werkgever haar aanmeldt voor arbeidsdeskundig onderzoek. Als gevolg van RSI heeft zij forse beperkingen waardoor zij haar werk niet meer kan doen. Tot onze afspraak blijft zij proberen op te bouwen in eigen werk, eigenlijk tegen beter weten in.

Met de werkgever bespreek ik dat zij prima in staat is om een andere dienstverlenende functie te vervullen, maar dan wel een met aanzienlijk minder type- en computerwerk. En het is gelukt; de werkneemster is herplaatst als zorgassistent. Net zo’n zinvolle baan en bovendien bij haar eigen werkgever, precies wat zij zo graag wilde!