Missie

Vanuit onze visie opereren wij en stellen wij onszelf het volgende doel:

id Plein biedt werkende oplossingen voor individuele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, welzijn en participatie, en ondernemerschap.

id Plein begeleidt, traint en coacht individuen om een waardevolle plek in de samenleving te verwerven of te behouden.

id Plein ontwikkelt nieuwe methodieken om re-integratie, participatie en mobiliteit van individuen of specifieke groepen te bevorderen

id Plein traint professionals en adviseert organisaties, denkt kritisch mee met haar opdrachtgevers en mengt zich in het publieke debat, om wetenschappelijk kennis en gevalideerde methoden te integreren in de dagelijkse praktijk van re-integratie en loopbaanontwikkeling, waardoor we werkende oplossingen en methoden aanbieden, en zo mogelijk verder ontwikkelen.