Missie

Vanuit onze visie opereren wij en stellen wij onszelf het volgende doel:

id Plein biedt werkende oplossingen voor individuele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, welzijn en participatie, en ondernemerschap.

id Plein begeleidt, traint en coacht individuen om een waardevolle plek in de samenleving te verwerven of te behouden.

id Plein ontwikkelt nieuwe methodieken om re-integratie, participatie en mobiliteit van individuen of specifieke groepen te bevorderen

id Plein traint professionals en adviseert organisaties, denkt kritisch mee met haar opdrachtgevers en mengt zich in het publieke debat, om wetenschappelijk kennis en gevalideerde methoden te integreren in de dagelijkse praktijk van re-integratie en loopbaanontwikkeling, waardoor we werkende oplossingen en methoden aanbieden, en zo mogelijk verder ontwikkelen.

Op ruim 200 locaties in Nederland bieden we outplacement, re-integratie spoor 2 & 3, Arbeidsdeskundig Onderzoeken, re-integratie UWV, WW – Casemanagement, jobcoaching en meer loopbaanadviesdiensten. Wij staan voor een no-nonsense aanpak en werken Evidence Based. Voor al onze diensten zetten we steeds de loopbaancoach in die het meeste kennis van zaken heeft, de regio en de branche kent, en werkt op basis van de best beschikbare kennis, met methoden en instrumenten die bewezen effectief zijn.

Bij id Plein geloven we dat iedereen de architect van zijn eigen werk- en privéleven moet kunnen zijn. Onze kernwaarden vormen het fundament van onze missie om individuen te empoweren om de regie te nemen over hun carrière en persoonlijk welzijn. We erkennen dat werk voor sommigen een passie is, terwijl het voor anderen een middel is om andere aspecten van het leven te verrijken. Daarom streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren door het vinden van een balans die voor hen het meest betekenisvol is.

Ons motto, “doen wat werkt, weten wat werkt,” weerspiegelt onze toewijding aan een evidence based aanpak. Dit betekent dat we onze methoden baseren op wetenschappelijk bewijs, om zo de effectiviteit van onze coaching en begeleiding te maximaliseren. We begrijpen dat het pad van persoonlijke en professionele ontwikkeling beïnvloed wordt door ons verleden, ervaringen, en onze psychologische en biologische gesteldheid. Daarom integreren we inzichten uit de psychologie en gedragswetenschappen in onze praktijken, om werkelijke verandering en groei te faciliteren.

Specifiek passen we deze benadering toe binnen re-integratie, Spoor 2, jobcoaching, en outplacement trajecten, erkennend dat elk traject unieke uitdagingen en mogelijkheden biedt. We staan open voor samenwerking en zoeken actief partnerschappen buiten onze directe expertise, omdat we erkennen dat we niet alle antwoorden hebben.

Onze naam, id Plein, belichaamt onze kernwaarden: ‘id’ staat voor de unieke identiteit en creativiteit van elk individu, terwijl ‘Plein’ de samenkomst van mensen en ideeën symboliseert. We benadrukken dat iedereen meer is dan een lid van een doelgroep; persoonlijke kwaliteiten, ambities, en verlangens bepalen waar iemand het beste past.