Vernieuwende aanpak outplacement

Deze maand start id Plein met een vernieuwende aanpak van outplacement trajecten. Onze 17 jaar ervaring en vele onderzoeken naar de arbeidsmarkt, werkzoekenden en de effectiviteit van trajecten hebben interessante inzichten opgeleverd. In onze nieuwe outplacement aanpak brengen we dit in praktijk, om de best mogelijke dienstverlening te kunnen garanderen.

Een klassiek outplacementtraject bestaat uit een aantal vaste elementen: afscheid nemen van de vorige baan, oriëntatie op de mogelijkheden, sollicitatievaardigheden ontwikkelen, netwerken, presenteren en meer. Individuele begeleiding of werken in een groep hangt vaak meer af van het beschikbare budget, in plaats van welke vorm het meest effectief is voor dat onderdeel.

Op basis van onze analyses, trekken wij een aantal conclusies:

Een snelle start vergroot de kans op werkhervatting: Werkzoekenden hebben de meeste kans een nieuwe baan te vinden in de eerste vier maanden na aanvang van hun werkloosheid. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) blijkt dat 55% van de WW-instromers binnen vier maanden weer aan het werk is. Na een jaar is dat percentage gestegen tot 60%. Voor degenen die in de eerste vier maanden niet aan de slag zijn, wordt het dus vele malen moeilijker om alsnog aan het werk te komen.

Korte trajecten werken beter dan lange trajecten: Trajecten die lang duren hebben het risico op het zogenaamde lock-in effect. De einddatum van het traject wordt vaak opgevat als het doel waar naartoe gewerkt wordt. Sollicitatieactiviteiten nemen gedurende het traject eerder af dan toe. Onze trajecten zijn daarom kort, intensief en actiegericht waardoor in een korte tijdsperiode minstens zoveel resultaat bereikt kan worden. SEO heeft verschillende onderzoeken vergeleken. Uit deze onderzoeken volgt het beeld dat re-integratietrajecten gemiddeld genomen positieve effecten hebben op de kans om een baan te vinden. Dit geldt vooral voor relatief korte trajecten met bemiddeling. Aanbodversterkende instrumenten hebben niet of nauwelijks een effect. Aanbodversterkende instrumenten –zoals scholing– duren doorgaans lang, kunnen tot een sterk lock-in effect leiden, maar kunnen het menselijk kapitaal (competenties) structureel, dus op langere termijn, vergroten. “Het lock-in effect ontstaat doordat mensen pas effectief gaan zoeken als ze het re-integratietraject hebben afgerond. Mensen zijn soms beter af als ze geen traject hadden gevolgd, maar al die tijd gewoon door hadden gezocht.”

Oplossingsgerichte begeleiding is effectiever dan probleemgerichte begeleiding: Alhoewel er nog veel onderzoek naar effectiviteit van coaching verricht moeten worden, blijkt op dit moment dat oplossingsgericht werken effectiever is dan probleemgestuurd werken (Evidence Based Coaching Handbook, 2010, Anthony Grant en Does Coaching Work, Theeboom, Beerma, Van Vianen 2013). Het lijkt een open deur. Toch wordt in veel coachingspraktijken gefocust op de problemen die er zijn en het zoeken naar de oorzaken. Uit de Cognitieve Gedragstherapie is bekend dat sneller resultaat bereikt kan worden als men zich richt op het doel wat men wil bereiken, en men het gewenste gedrag dat hiervoor nodig is traint.

Ervaringsleren is effectief: Onderzoek naar leerstijlen laat zien dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een persoonlijke leerstijl. Het is een hardnekkige misvatting dat de een meer visueel ingesteld is en de ander beter leert wanneer materie auditief wordt aangeboden (Lees ook: No evidence to back ideas of Learning Styles, The Guardian 2017).