id Plein - Blog verzuim HR

Vakantie en verzuim: De HR Achter-de-Schermen Show

Als HR-manager weet je dat de arbeidswereld vaak meer lijkt op een circus dan op een kantoor. En wat gebeurt er wanneer ziekte en vakantie samen in de piste verschijnen? Precies, een heleboel acrobatiek om alles netjes te regelen. Hier is je gids om deze trapezetoer zonder net succesvol te volbrengen.

 

Vakantie tijdens ziekte: De opbouw gaat gewoon door!

Ook als je werknemer ziek is, blijft hij vakantiedagen opbouwen. Dit betekent dat je werknemer, wanneer hij besluit een paar dagen “uit te rusten” van zijn ziekte, je die dagen als vakantiedagen mag afschrijven. Behalve natuurlijk als hij medisch kan aantonen dat hij te ziek is om zelfs maar te denken aan vakantie vieren. Ja, je leest het goed. Een medische verklaring om te bewijzen dat Netflix kijken niet lukt!

Minder loon, minder vakantiedagen

Wanneer een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt en daardoor minder of geen loon ontvangt, vermindert dit ook zijn vakantieaanspraken. Dus nee, stiekem vakantie vieren terwijl je zogenaamd ziek bent, loont niet.

Ziek tijdens vakantie: Geen vakantie!

Mocht je werknemer ziek worden tijdens zijn vakantie, dan tellen die dagen niet als vakantiedagen. Tenzij hij vrijwillig besluit dat het toch wel prima is zo. De kans dat dit gebeurt? Laten we zeggen, even groot als het winnen van de loterij.

Ziekmelden vanuit het buitenland? Doktersverklaring graag!

Je werknemer meldt zich ziek vanuit het buitenland? Als werkgever kun je vragen om een officiële doktersverklaring aan de bedrijfsarts. Dus geen smoesjes meer over mysterieuze tropische ziekten zonder bewijs.

Vakantieverzoek van een zieke werknemer

Een zieke werknemer die op vakantie wil, moet dit eerst met jou overleggen. Vervolgens is het aan de bedrijfsarts om te beslissen of die vakantie niet schadelijk is voor het herstel. Dus nee, een zieke werknemer op een skivakantie zonder overleg zit er niet in.

Vakantie opnemen tijdens ziekte? Kassa!

Een zieke werknemer die vakantie opneemt, krijgt 100% loon uitbetaald, zelfs als hij normaal slechts 70% ontvangt vanwege ziekte. Een beetje zoals een loterij winnen, maar dan met de zegen van HR.

Ziekte- als vakantiedagen aanmerken? Met toestemming!

Je mag ziektedagen als vakantiedagen aanmerken, maar alleen met instemming van de werknemer of als het schriftelijk is vastgelegd. Vergeet niet dat werknemers altijd recht hebben op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Dus maak die afspraken duidelijk en vermijd verrassingen.

Verstrijken van vakantiedagen

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli van het volgende jaar. Maar let op, je moet je werknemer hier tijdig schriftelijk aan herinneren. Anders blijven die dagen gewoon staan.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Ziek zijn verlengt deze termijn niet, maar de werknemer kan de verjaring wel stuiten en de vijf jaar opnieuw laten beginnen.

Na twee jaar ziekte: vakantie blijft recht

Ook als na twee jaar de loonbetalingsplicht eindigt, maar de arbeidsovereenkomst nog bestaat, kan de werknemer vakantiedagen opnemen tegen 100% uitbetaling. Want vakantie blijft een heilig recht, zelfs voor langdurig zieken.

En tot slot, uitzonderingen

Voor elke regel bestaat een uitzondering, een disclaimer. Dus houd altijd rekening met de fijne nuances en individuele gevallen.

Met deze gids ben je klaar om de circusacts van vakantie en ziekte moeiteloos te coördineren. Zet je HR-hoed op, pak je zweep (of liever niet), en leid deze show met flair! En wie weet, krijg je zelf ook nog eens de kans om van een zorgeloze vakantie te genieten.

 

Vond je dit interessant? Delen wordt zeer gewaardeerd :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

Is frequent (kort)verzuim reden voor ontslag?

Frequent (kort)verzuim: een term die HR-managers vaak als een rode vlag zien. Als HR-manager ben je waarschijnlijk bekend met de uitdagingen van frequent (kort)verzuim. Deze vorm van afwezigheid kan de productiviteit van je team ondermijnen

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…