ERD ZW en werknemers die zich binnen 4 Weken na uitdiensttreding ziek melden bij UWV

De regeling rondom Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ERD ZW), kan voor werkgevers uitdagingen met zich meebrengen, vooral wanneer werknemers zich kort na uitdiensttreding alsnog ziek melden bij het UWV. Dit artikel bespreekt de implicaties van deze meldingen voor zowel werkgevers als werknemers.

 

Wat is ERD ZW?

Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet betekent dat een werkgever ervoor kiest om zelf het financiële risico te dragen voor de ziektekosten van werknemers die ziek uit dienst gaan. Normaal gesproken worden deze kosten gedragen door het UWV, maar een ERD ZW werkgever neemt deze verantwoordelijkheid over in ruil voor een lagere premie. Dit systeem moedigt werkgevers aan om actief bij te dragen aan het voorkomen van ziekte en het bevorderen van re-integratie.

Ziekmelding binnen 4 weken na uitdiensttreding

Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer een werknemer zich binnen 4 weken na het einde van zijn dienstverband ziek meldt bij het UWV. Dit wordt ook wel de “nawerking” van de Ziektewet genoemd. De voormalige werkgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor de betaling van de ziekengelduitkering aan de ex-werknemer. Dit kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben, vooral als de ex-werknemer langdurig ziek blijft.

Juridische aspecten

Volgens de Ziektewet geldt de nawerking om te voorkomen dat werknemers zonder ziekengeld komen te zitten wanneer zij kort na het einde van hun dienstverband ziek worden. Voor de ex-werkgever betekent dit dat de verplichtingen die zij hadden tijdens het dienstverband nog doorwerken, ondanks dat de werknemer niet meer in dienst is.

Praktische implicaties voor werkgevers

Werkgevers die ERD ZW zijn, moeten voorbereid zijn op de financiële en administratieve lasten die komen kijken bij dergelijke ziekmeldingen. Dit kan onder andere inhouden:

  • Kosten van ziekteverlof: De ex-werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van de Ziektewetuitkering. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn, afhankelijk van de duur en ernst van de ziekte.
  • Re-integratieverplichtingen: Hoewel de werknemer niet langer in dienst is, kan de ex-werkgever verplicht zijn om inspanningen te verrichten voor de re-integratie van de werknemer, zoals het aanbieden van aangepaste werkzaamheden of het ondersteunen bij het vinden van een andere baan.
  • Administratieve lasten:  Het verwerken van ziekmeldingen, het bijhouden van de voortgang en het communiceren met het UWV vergen tijd en resources.
Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden?

Om de impact van ziekmeldingen binnen 4 weken na uitdiensttreding te minimaliseren, kunnen werkgevers verschillende maatregelen nemen:

  • Goed offboarding proces: Zorg voor een zorgvuldige en ondersteunende overgangsperiode voor vertrekkende werknemers. Dit kan helpen om potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
  • Informatie en communicatie: Zorg ervoor dat werknemers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten, zowel tijdens als na hun dienstverband.
  • Verzekeringen: Overweeg aanvullende verzekeringen die de financiële risico’s kunnen dekken die gepaard gaan met ziekmeldingen na uitdiensttreding.
  • Samenwerking met arbodiensten: Werk samen met professionele arbodiensten om een effectieve aanpak van ziekteverzuim en re-integratie te waarborgen.

Vond je dit interessant? Delen wordt zeer gewaardeerd :-)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blogs over re-integratie, spoor 2 en evidence based werken in coaching en HR

id Plein - Blog autisme

Duidelijkheid bij autisme: Een noodzaak!

Duidelijkheid is een cruciaal aspect in het leven van mensen met autisme. Autisme spectrum stoornis (ASS) gaat vaak gepaard met uitdagingen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verwerking van informatie. In deze blog

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Spoor 2 biedt geen ruimte voor amateurisme! Re-integratie spoor 2 is een specialisme. Een traject dient nauwgezet aan alle..

Re-integratie 3e spoor

Investeer in het verhogen van de belastbaarheid van ex-werknemers in de WGA! id Plein biedt ex-werknemers met benutbare…

Arbeidsdeskundig onderzoek

Snelle en deskundige afhandeling! Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de…

Duurzame inzetbaarheid - Loopbaan APK

Onderdeel van een efficiënt duurzaam inzetbaarheidsbeleid is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en…

WW - Casemanagement

Het doel is een zo kort mogelijke weg naar nieuw werk. id Plein bepaalt in overleg met de organisatie en de (ex-)medewerker…

Loopbaancoaching

Zit je carrière op slot en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het is heel goed mogelijk dat je jezelf na…